در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریسه گارنت دفرمه

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ گارنت دفرمه یا شکسته چیپسی با کیفیت بسیار بالا

ریسه چشم ببر قهوه ای تراش دفرمه

100,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ چشم ببر بدون تراش موسوم به دفرمه یا چیپسی با کیفیت بسیار عالی

ریسه سنگ رودونیت تراش نامنظم

110,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ رودونیت تراش نامنظم معروف به تراش چیپسی یا شکسته با کیفیت بسیار عالی

ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

155,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ روشن نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

175,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ روشن با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ فلورین نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

185,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ فلورین با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ تیره نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

200,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ تیره با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ کوارتز روتایل نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ کوارتز روتایل تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ سیترین نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ سیترین با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ چشم ببر میکس نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

150,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ چشم ببر میکس با تراش نامنظم و ابعا مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ پرهنیت نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

175,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ پرهنیت با تراش نامنظم و ابعا مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر