نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریسه گارنت دفرمه

120,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ گارنت دفرمه یا شکسته چیپسی با کیفیت بسیار بالا

ریسه چشم ببر قهوه ای تراش دفرمه

100,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ چشم ببر بدون تراش موسوم به دفرمه یا چیپسی با کیفیت بسیار عالی

ریسه رزکوآرتز دفرمه

90,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ رزکوآرتز دفرمه یا شکسته یا چیپسی با کیفیت بسیار عالی با مهره هایی در ابعاد ۵ تا ۸

ریسه سنگ هائولیت تراش نامنظم

90,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ هائولیت تراش نامنظم معروف به تراش شکسته یا چیپسی کیفیت بسیار خوب

ریسه سنگ رودونیت تراش نامنظم

100,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ رودونیت تراش نامنظم معروف به تراش چیپسی یا شکسته با کیفیت بسیار عالی

ریسه آکوآمارین شکسته

85,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آکوآمارین بدون تراش موسوم به تراش شکسته یا چیپسی

ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ روشن نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

145,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ روشن با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ فلورین نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

155,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ فلورین با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ تیره نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

145,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ تیره با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ کوارتز روتایل نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ کوارتز روتایل تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ گارنت نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

145,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ گارنت با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر