نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ روشن نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ روشن با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ فلورین نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

145,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ فلورین با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ تیره نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

145,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت تناژ تیره با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ کوارتز روتایل نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ کوارتز روتایل تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ گارنت نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

145,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ گارنت با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ سیترین نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ سیترین با تراش نامنظم و ابعاد مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ چشم ببر میکس نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

135,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ چشم ببر میکس با تراش نامنظم و ابعا مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر

ریسه سنگ پرهنیت نامنظم سایز ۶-۸ میلیمتر

145,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ پرهنیت با تراش نامنظم و ابعا مهره های سایز ۶ تا ۸ میلیمتر