نمایش 1–12 از 378 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریسه پرهنیت نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ پرهنیت با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه سیترین نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ سیترین با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه کوارتز روتایل نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

150,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ کوارتز روتایل با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه جاسپر بنفش نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

150,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره با تراش نامنظم  در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه آمیتیسیت نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه کوارتز نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ کوارتز با تراش نامنظم موسوم به چیپسی در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه چشم ببر نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

155,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ چشم ببر با تراش نامنظم موسوم به چیپسی در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه رزکوارتز نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

155,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ رزکوارتز با تراش نامنظم موسوم به چیپسی در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه جاسپر قرمز رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

240,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر قرمز با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه جاسپر خاکی رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر خاکی با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه جاسپر سفید رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر سفید با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه سنگ خون رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ خون با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر