نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریسه جاسپر قرمز رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

240,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر قرمز با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه جاسپر خاکی رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر خاکی با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه جاسپر سفید رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر سفید با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه سنگ خون رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ خون با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه جاسپر فیروزه ای رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر فیروزه ای با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه رزکوارتز رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

210,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ رزکوآرتز با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه یشم رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

225,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ یشم با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه هائولیت رینگی ۶ در ۳ میلیمتر

190,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ هائولیت با تراش رینگی در ابعاد ۶ در ۳ میلیمتر

ریسه هائولیت رینگی ۶ در ۴ میلیمتر

250,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ هائولیت با تراش پرکاربرد و زیبای رینگی در سایز ۶ در ۴ میلیمتر با کیفیت بسیار بالا

ریسه چشم ببر قهوه ای رینگی ۶ در ۴ میلیمتر

250,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ چشم قهوه ای با تراش پرکاربرد و زیبای رینگی در سایز ۶ در ۴ میلیمتر با کیفیت بسیار

ریسه رزکوارتز رینگی ۶ در ۴ میلیمتر

250,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ رزکوارتز با تراش پرکاربرد و زیبای رینگی در سایز ۶ در ۴ میلیمتر با کیفیت بسیار بالا

ریسه عقیق خزه ای رینگی ۶ در ۴ میلیمتر

250,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ عقیق خزه ای با تراش پرکاربرد و زیبای رینگی در سایز ۶ در ۴ میلیمتر با کیفیت بسیار