نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریسه پرهنیت نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ پرهنیت با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه سیترین نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ سیترین با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه کوارتز روتایل نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

150,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ کوارتز روتایل با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه جاسپر بنفش نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

150,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ جاسپر بنفش تیره با تراش نامنظم  در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه آمیتیسیت نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ آمیتیسیت با تراش نامنظم در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه چری کوارتز نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

165,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ کوارتز با تراش نامنظم موسوم به چیپسی در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه چشم ببر نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

155,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ چشم ببر با تراش نامنظم موسوم به چیپسی در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر

ریسه رزکوارتز نامنظم سایز ۱۰ در ۸ میلیمتر

155,000 تومان هر ریسه
ریسه سنگ رزکوارتز با تراش نامنظم موسوم به چیپسی در ابعاد ۱۰ در ۸ میلیمتر